Préstamo Exprés

  • Máximo $ 8,000.
  • A pagar en 6, 8 o 10 quincenas.
  • Interés de 10.75% anual sobre saldos insolutos amortizados.
  • Presentar copia y original del último talón de cheque e identificación oficial.
Simap42 - prestamo preparación profesional